FİDENİZİ KENDİNİZ Mİ YETİŞTİRECEKSİNİZ?

                       Fide yetiştiriciliğinde amaç, mevcut tarım alanına yetecek fidenin aile işletmesi tarafından üretilmesidir. 1 dekara yetecek fideyi karşılayacak fidelik alanı 50 m2 olarak hesaplanmalıdır.  

Fidelikler hazırlanırken 6 m. boyunda, 3/4 (Üç çeyrek) galvanizli su boruları veya 16'lık inşaat demirleri kullanılır. Bu demirlerin eğilmesiyle 4m. eninde, 170-175 cm. yüksekliğinde ve istenilen uzunlukta (en fazla 30 m. olması tavsiye edilir) tünel iskeleti oluşturu- labilmektedir. Örtü materyali olarak 7m. eninde ve tünel uzunluğundan 4 m. fazla olacak şekilde UV Polietilen örtü kullanılmalıdır.

Fide harcı hazırlanırken torf gibi materyaller kullanmak istemeyen üreticilerimiz aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirler.

Seçenek 1                                                   Seçenek 2                 

Orman toprağı           22 teneke                    Bahçe toprağı                          15 teneke

              Dişli dere kumu        5 teneke                   Dişli dere kumu                      5 teneke

Çiftlik gübresi            23 teneke                    Çiftlik gübresi                           30 teneke

TSP                            2 kg                           TSP                                          2 kg

Potasyum Sülfat           2 kg                           Potasyum Sülfat                         2 kg

50 teneke harç 1 m3 gelmektedir.  

Torf dışındaki materyaller hazırlanırken her 50 teneke harç için; 5 litre suyun içerisine 25 gr Dikotan M-22 ve 25 gr Endosülfan 35 WP katılarak harcın karıştırılması sırasında kullanılır. Fide harcını karıştırırken ilaç kullanmayan üreticilerimiz, tohum ekiminden sonra verdikleri ilk suda aynı ilaçlardan 100 litre suya 200’er gr kullanmak suretiyle harç ilaçlaması yapmış olurlar.

Hazırlanan harçlar 15 x 15 cm. ölçülerindeki naylon tüplere, plastik saksılara veya özel fide kaplarına doldurulur. Naylon tüp kullanılacak ise, köşeleri ve altı tam ortadan 1cm kadar kesilmelidir. 1 m3 (50 teneke) harç ile bu tüplerden 1000 adedi doldurulabilmektedir. Özel fide kapları kullanılır ise bu miktar, fide kabındaki hücrelerin çap ve derinliklerine göre değişir. Son yıllarda kullanımı artan torfun 80 lt'lık torbası ile asgari 13 blok 45 adetlik fide kabı dolmaktadır. 

                    Çeşitli fide kapları ve kasaya tohum ekimi 

TOHUM EKİMİ: Kazova'daki tarla üretiminde uygun tohum ekim zamanı, Nisan ayının İLK HAFTASI olmalıdır. Torf kullanıldığında Nisan ayının ikinci haftası ekim yapılmalıdır. Harç veya torf kullanılan tüplere tohumlar bir adet bırakılmalıdır. Ekim derinliği 0.5-1 cm. olmalıdır. Ekimden sonra süzgeçli kova ile verilen suyla yüzeye çıkan tohumlar tekrar ekim derinliğine bastırılması sağlanmalıdır. Bu işlemden sonra fide kaplarının veya tüplerin üzerine gazete kağıdı serilerek domates tohumlarının çimlenme hızları arttırılabilir.  

                    Yanlış                       Doğru                                     Yanlış                            Doğru  

Şaşırtılacak olan fidelerin tutulma şekli ve tüp içerisine dikim şekilleri 

Erkencilik sağlamak ve yüksek  çıkış yüzdesi ile sağlıklı fide oranını yükseltmek amacıyla, tohumlar önce kasalara 5 cm. ara ile sıraya ekilmelidir. Kasalarda çıkan fideler, kotiledon yaprakları yere paralel hale geldiğinde fide kaplarına dikilmelidirler. 

Pişkin  bir fide

           Hava şartları doğrultusunda fidelere ihtiyaç duyduğunda sulama yapılır. Yabancı otlar elle temizlenerek 30-45 gün fidelikte bekletilirler. Fidelikte, hastalıkların oluşmasını önlemek ve sağlıklı fide elde etmek için havalandırma kesinlikle ihmal edilmemelidir.

           Pişkin bir fidenin boyu, eni ile aynı ölçüdedir. Tüpteki fidelerin pişkinleştirilmesi için tüpler arasında bir tüp boşluğu mesafe bırakmalıdır.

Fidelerin pişkinleştirilmesi

Fideler 20 Mayıs tarihi itibariyle dikilebilecek duruma gelirler. Fidelerin dikiminden bir gün önceki akşam sulanması gerekir. Bu sulamada; hastalıklara ve tarladaki toprak altı zararlılarına karşı sulama suyunun içerisine ilaç katılmalıdır.  

UNUTMAYINIZ; SAĞLIKLI VE BOL ÜRÜNÜN YOLU, SAĞLIKLI VE KALİTELİ FİDE KULLANMAKLA BAŞLAR.

Bol kazançlar dilerim.