AÇIKTA SIRIK DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

Açıkta sırık domates yetiştiriciliği, ilimizde olduğu kadar ülkemiz için de örnekleri sınırlı olan bir üretim şeklidir.Bu tarz üretimde amaç; Birim alanda daha fazla, daha kaliteli, ihracata uygun ürün elde ederek daha fazla pazar değeri ile piyasaya sunmaktır.

Açıkta sırık domates yetiştiriciliğinde ilk adım; PAZAR şartlarına uygun nitelikte ÇEŞİT tespitidir.  

1994 yılından beri Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde en iyi verim ve geliri temin edecek çeşitler çiftçilerimize tanıtılmıştır. Halen devam eden çalışmalarla alternatif çeşitler üzerinde gözlemler devam etmektedir.

 Uygun çeşidi tespit ettikten sonra yapılacak en önemli işlem HARÇ HAZIRLIĞI dır.

 Tohum yatağı olarak kullanılacak olan harç, aşağıdaki seçeneklerden biri ile hazırlanabilir.

 Seçenek 1                                                   Seçenek 2__

Orman toprağı           22 teneke                    Bahçe toprağı  15 teneke    

Dişli dere kumu          5  teneke                    Dişli dere kumu              5 teneke

Çiftlik gübresi            23 teneke                    Çiftlik gübresi               30 teneke

TSP                          2  kg                           TSP                               2 kg

Potasyum Sülfat        2  kg                            Potasyum Sülfat           2 kg

Ayrıca ilimizde kullanımı yaygınlaşan TORF materyali EN UYGUN EKİM ortamı sağlamaktadır.

Torf dışındaki materyaller hazırlanırken harç mutlaka dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla metil bromid kullanılmaktadır. Dezenfeksiyon yapıldıktan sonra veya dezenfeksiyon yapılmamışsa mutlaka 100 lt suya 200 gr Dikotan M 22 ve 200 gr Endosülfan 35 WP harca iyice karıştırılmalıdır.

Harç dezenfeksiyonundan sonra 15 x 15 cm. ebadındaki polietilen torbalara, plastik bardaklara veya viyollere tohum ekilmektedir.

FİDE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TAVSİYEMİZ;

Tohumların önce kasalara ekilmesi, daha sonra torba veya viyollere şaşırtılması ve en sonunda araziye dikilmesi şeklindedir. 

KAZOVA'DA TOHUM EKİM ZAMANI;

Açıkta tarla üretimi için Nisan ayının İLK HAFTASI olmalıdır. Bölgemizde bu tarihlerde yapılan ekimlerde soğuk tehlikesi mevcut olduğundan, fideler ALÇAK veya

YÜKSEK PLASTİK TÜNELLERDE yetiştirilmelidir. Bu tip yapılarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus HAVALANDIRMA dır. Bunun dışında ot alma, sulama, mücadele gibi bakım işleri devamlı olarak yapılır.

Tohum ekiminden itibaren 40-45 gün içersinde fideler araziye dikilecek büyüklüğe gelmektedir.  

ARAZİNİN DÜZENLENMESİ:

Domates tarımı yapılacak arazinin önce soklu pullukla derin olarak işlenmesi, toprak işlemeyle birlikte dekara 3-4 römork iyi yanmış büyükbaş hayvan gübresi, tavsiyeler doğrultusunda taban gübresi (TSP) ve Potasyum Sülfat verilmelidir. Bu işlem sonbaharda yapılırsa en iyi netice alınır. İlkbaharda ise ikinci toprak işleme aletleri ile tekrar toprak işlenerek fide ortamı hazırlanmalıdır. İstenirse dikimden 15-20 gün önce dekara 200 gr. yabancı ot ilacı (Triflin) atılmalıdır.

Sırık domates yetiştiriciliğinde verilmesi gereken aralık ve mesafeler ilimiz çiftçileri için büyük önem taşımaktadır. Bu tip yetiştiricilikte verilmesi gereken aralık ve mesafeler            yer domatesi dediğimiz çeşitlerle yapılan yetiştiriciliğe göre çok farklıdır. Açıkta sırık domates tarımında verilecek ARALIK ve MESAFELER;

Tek sıra yetiştiricilikte                          70 cm x 40 cm

Çift sıra yetiştiricilikte             100 cm x 50 cm x 40 cm  veya

                                                          90 cm x 50 cm x 40 cm

ölçülerinde olmalıdır.

                 Fide dikimi yaklaşık olarak MAYIS'ın 10'undan sonra yapılmalıdır. Fide dikiminden sonra ot alma, çapalama, boğaz doldurma gibi işlemlerle beraber itina ile yapılması gereken en önemli işlemler GÜBRELEME, İPE ALMA, KOLTUK ALMA, ZİRAİ MÜCADELE dir. Fide döneminde ve fideler tarlaya dikildikten sonra 8 günde bir koruyucu ilaçlama yapılmalıdır. Zararlı görülmeden insektisit kullanılmamalı, ilaçlama Tarım İl Müdürlüğü elemanlarının tavsiyesi doğrultusunda yapılmalıdır.  

GÜBRELEME :

Tarım teşkilatlarının tavsiyeleri ile toprak analiz sonuçları ile çiftlik gübresi ve Fosforlu gübre taban gübresi olarak verilmektedir. Fide dikiminden itibaren;

Azotlu (N) gübreler        : Tüm üretim boyunca,

Potasyumlu (K) gübreler: Meyveler fındık büyüklüğünü aldıktan sonra haftalık dönemlerle verilmelidir. Ayrıca  verimde önemli artışlar sağlayan MAGNEZYUM’lu gübrelerin kullanılması konusunda, çiftçimiz tarım teşkilatlarından bilgi almalıdır.

İPE ALMA :

Üreticinin imkanları doğrultusunda ahşap veya metal malzeme ile yerden 2.5 m yükseklikte direkler dikilmelidir. Direklerin 5-6 m ara ile dikilmesi gerekir. Direklerin üzerinden çekilen tel ise 3 mm kalınlığında olmalıdır.

Domates tarımında ilimizde sulama salma olarak yapıldığından direklerin sabitleştirilmesine önem verilmelidir.